Holocaust-Hungary / Digitális forrásgyűjtemény / Digital source of documents 1944-1945

      Weboldalunk célja a II. világháború időszakában végrehajtott népirtás, az elnyomó és jogfosztó intézkedések (Holocaust), valamint ezek történelmi hátterének, összefüggéseinek, elő- és utótörténetének feltárása, dokumentálása, széles körű megismertetése, az áldozatok emlékének ápolása, az egyéni és közösségi emlékezet ébren tartása, a tudományos kutatás és az ismeretterjesztés célját szolgáló források gyűjtése, hozzáférhetővé tétele.

      E célok érdekében kiemelt feladatunknak tekintjük egy folyamatosan bővülő digitális történelmi forrásgyűjtemény létrehozását és működtetését, együttműködve levéltárakkal, könyvtárakkal, egyetemekkel és tudományos kutatóműhelyekkel.              

      A Holocaust-Hungary Digitális Forrásgyűjtemény gyors és könnyű használata, adatbázisának mennyisége és minősége révén nagyban hozzájárulhat a mindennapi kutatómunka felgyorsulásához, a téma oktatásának eredményességéhez.

      Weboldalunknak ez a fő motivációja. Megszűntetni az elérhetőségi korlátokat a kutató és a kutatásához szükséges forrásanyag között és ezáltal megkönnyíteni a tudományos munkát, szemléltethetővé tenni a tanítást.

      Eredeti forrásokat felhasználva próbáljuk megismerhetővé tenni a kort, egy szélesebb perspektívából megközelítve emberi közelségbe hozni azt. Az oldalon található dokumentumok bepillantást engednek a mindennapi élet különböző rétegeibe.

      Weboldalunkon megtalálhatók: számos koncentrációs tábort bemutató egykorú beszámoló, magyarországi népszámlálási adatok, fennmaradt mártírlisták, német titkos diplomáciai dokumentumok. Az Áldozatok Adattárában szakmánként, ágazatonként közöljük mindazoknak a zsidó vagy zsidó származású embereknek a nevét, rövid életrajzát, esetleg fényképét, akik a Holocaust áldozatává váltak, ezzel is hangsúlyozva egy-egy terület, szakma veszteségeit. Honlapunkon elérhető és kereshető lesz a zsidóság jogait korlátozó törvények és rendeletek teljes adatbázisa.

      A dokumentumokat fotókkal, kutatási segédanyagokkal együtt tesszük elérhetővé. Közeli célunk olyan virtuális térkép elkészítése, amelyen keresztül egy adott település, régió és megye vonatkozó történelmét ismerheti meg az érdeklődő.

      A dokumentumokat általában fakszimilében szerepelnek oldalunkon, ha nehezen olvasható, átiratban is. Ezeket kivétel nélkül az iratőrző intézmény hozzájárulásával közöljük. Ennek hiányában bármiféle sokszorosítása, terjesztése, kiadása tehát törvénysértő.